SERVICII

GLOBAL MONEY RECOVERY are ca obiect prestarea serviciilor de management în reorganizarea, lichidarea, insolvenţa şi falimentul entităţilor economice. Cu ajutorul echipei noastre, care are calificarea şi experienţa necesară administrării societăţilor aflate în insolvenţă, indiferent de obiectul de activitate al acestora, urmărim asigurarea unui management de criză eficient, abordând problematica insolvenţei dintr-o perspectivă complexă, multilaterală.

Societatea noastră se bucură de concursul unei echipe de tineri valoroşi, formată din avocaţi, economişti, experţi contabili, experţi evaluatori, specialişti în marketing, consultanţi fiscali şi consilieri juridici, precum şi de colaborarea altor firme de specialitate din România. În acest sens, obiectivul principal al GLOBAL MONEY RECOVERY  este de a oferi servicii specifice la un nivel calitativ ridicat, soluţii optime care să asigure realizarea obiectivelor fundamentale ale unei proceduri de insolvenţă. Beneficiind de o experiență însemnată în acest domeniu, cautăm să oferim servicii de calitate tuturor părţilor interesate în soluţionarea cu celeritate şi eficienţă maximă a unei proceduri de insolvenţă.

În toate procedurile în care am fost desemnați, în calitate de administratori sau lichidatori judiciari, desfăşurăm activităţile corespunzătoare în baza planurilor de gestionare a procedurilor de insolvenţă care să se finalizeze în cele mai pertinente soluţii pentru părtile implicate. Acestea pot fi nominalizate după cum urmează:

SERVICII DE PREVENIRE A INSOLVENȚEI

 • Mandatul ad-hoc - Negocierea și încheierea de acorduri între societatea debitoare supusă acestei proceduri și creditori pentru depășirea stării de dificultate, prin reeșalonări ale plaților, reduceri de datorii, sau renegocierea unor contracte.
 • Concordatul preventiv - Întocmirea ofertei de concordat prin care debitorul propune un plan de redresare a societății și de acoperire a creanțelor creditorilor, precum și negocierea condiţiilor concordatului cu creditorii şi supravegherea implementării acestuia.
 • Medierea - Rezolvarea conflictelor pe cale amiabilă, în cadrul unei proceduri confidențiale, de negociere asistată.

DESCHIDEREA PROCEDURII DE INSOLVENȚĂ

 • Asigurarea unui management de criză - Manifestarea unei preocupări constante în scopul stingerii efectelor negative în activitatea debitorului, abordând complex şi documentat situaţiile care le generează şi identificând modalităţi eficiente de soluţionare a acestora, în vederea asigurării mijloacelor necesare pentru desfăşurarea activităţilor.
 • Examinarea situatiei economice şi juridice a debitorului - Efectuarea unei analize obiective asupra situaţiei debitorului, din punct de vedere economic şi juridic, în urma căreia se va întocmi un raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au condus la aparitia stării de insolvenţă a debitorului în cauză, cu nominalizarea tuturor persoanelor care se fac vinovate de aceasta.
 • Analizarea posibilității reale de reorganizare - Colaborarea cu creditorii şi debitorii societăţii aflată în dificultate, în vederea realizării unui plan de reorganizare eficient, pe baza căruia societatea işi va relua activitatea economică. 

REORGANIZAREA JUDICIARĂ

 • Supravegherea implementării planului de reorganziare - Urmărirea îndeaproape a realizării planului de reorganizare şi aparărarea drepturilor creditorilor, iar în situația unei realizări deficitare, sesizarea instanţei şi creditorilor în acest sens. În ceea ce priveste această fază a procedurii insolventei precizăm că în prezent gestionăm cu succes un număr foarte mare de dosare în care se preconizează reorganizări reusite, cu mult peste media natională.

FALIMENTUL ȘI LICHIDAREA JUDICIARĂ

 • Notificarea intrării debitorului în procedura falimentului - Abordarea unei poziţii echidistante faţă de toţi creditorii, în funcţie de tipul de creanţă deţinut de aceştia.
 • Respectarea normelor procedurale în cadrul activitatilor desfasurate - Respectarea riguroasă a termenelor şi etapelor procedurale prevăzute de lege sau de instanţă şi realizarea atribuţiilor lichidatorului legate de notificări, inventarierea şi evaluarea bunurilor precum şi valorificarea acestora prin cele mai eficiente modalităţi.
 • Maximizarea valorii averii debitorului - Anularea sau desfiinţarea actelor juridice care au provocat pierderi debitorului şi desfăşurarea acţiunilor legale în vederea recuperării sumelor datorate de către alte entităţi debitorului.

Pe întreg parcursul procedurii de insolvență, indiferent dacă este vorba de procedura generală, reorganizare sau faliment, urmărim respectarea unor principii fundamentale:

 • Principiul CELERITĂȚII - Întreprinderea unor eforturi susţinute în vederea parcurgerii într-un mod cat mai eficient a tuturor etapelor procedurale, în scopul valorificării  rapide a bunurilor debitorului şi distribuirii sumelor obținute către creditori.
 • Principiul TRANSPARENȚEI - Comunicarea si publicarea atât în ziare locale cât și de circuit național și pe paginile noastre de internet  www.globalmoneyrecovery.ro sau www.gmrgroup.ro  a tuturor demersurilor intreprinse, a rapoartelor de activitate respectiv a stadiului dosarelor.

Dosare

GLOBAL MONEY RECOVERY are ca obiect prestarea serviciilor de management In reorganizarea, lichidarea, insolventa si falimentul entitatilor economice.

Aflati mai multe

Active in vanzare

Lista activelor gestionate de catre Global Money Recovery: terenuri, imobile, autoturisme, utilaje, birotica, etc.

Aflati mai multe

Licitatii

Vanzarea la licitatie a activelor. Licitatiile sunt publice, persoanele doritoare pot depune cererile de cumparare...

Aflati mai multe